امروز دوباره یاد قدیما افتادم

یاد اتفاقاتی که افتاد و‌دوباره با یه پی ام سند توال من واحوال پرسی اون ،توی ذهنم رد شدن

خوبه سین هست که کلافه میشم باهاش حرف میزنم و تاحدودی اروم میشم....

متنفرم ازاین حال مزخرف و اون اتفاقات و خریت های گذشتم.واقعا یه خلا بزرگ و وحشتناک برای خودم درست کردم...

کاش زودتراین خلا از بین بره..