هرروز که از دوران اعلام‌نتایج انتخاب رشته میگذره من دپ تر میشم

وقتی میبینم هم سنو سالام بهترینارو اوردن،بهترین دانشگاها...

اونوقت من کجام؟

روانشناسی رو‌دوست دارم،رشته واقعا قشنگیه اما پیام نور.....

از خودم میپرسم اگر انتخابای دیگه ای هم داشتم این رشته رو‌بازم انتخاب میکردم؟!!!!!!

واقعا چرا من الان اینجام،این وضع و‌حال.....

ینی من فقط میخواستم دانشجو بشم؟؟؟

اصلا نمیتونم قبول کنم

چرا مثل بقیه دوستام نتونم باشم

چرا عقب افتادم

چرا...................