خیلیا از تابستون تاحالا اومدن توی زندگیم

خیلیا که شاید اخلاقشون از ز هم بهتر بوده و بیشتر از ز بهم محبت کردن اما هیچکدوم با تمام محبتی که بهم دارن برام مثل اون نمیشن...

دوستی من و ز 6سال هستش که ادامه داره و ما همه جا با هم بودیم درهر شرایطی بودیم...

حالا خیلی سخته که بخوام یکی رو به راحتی بذارم جاش....

هنوزم ارامشم با اونه هنوزم تنها کسی که میتونه ارومم کنه اونه....

هنوزم تنها کسی که همه اعتمادم بهشه اونه و بس....

هرچند نمیدونم اون چه حسی بهم داره ..اصن نمیدونم هنوزم مثل قبل رفیق فاب هستم براش یانه...

نمیدونم باید باهاش چیکار کنم..

حتی کمتر شدن ملاقاتامون و چتامونم نتونسته  باعث شه ازش دل بکنم....

نمیدونم تهش چی میشه..امیدوارم تهش غمناک نباشه...