یه فیلم خوب با کلی هیجان....مدام از خودم میپرسیدم وای اخرش چی میشه.صحنه به صحنش برام جذاب بود...اگر تونستین ببینیدش خیلی قشنگ بود بنظرم....