نمیدونم این حس تکراری کلافگی چیه که هر چندوقت یکبار میاد سراغم...

یه حس مزخرف که منو به پوچی مطلق میبره...

به سیاهی

تنهایی

بی هیچی بودن

بی همه چیز بودن

خیلی اعصابم خورده

کاش حالم هرچی زودتر خوب بشه

دلم میخواد گریه کنم اما گریم نمیاد...

خدایا خودت کاری بکن.......