2 دی یعنی پریروز یکی از خالهام زایمان کرد

امروزم یعنی4دی اون یکی خالم زایمان کرد

دوتا اتفاق و خوشحالی بزرگ برای خانواده ما که بعد از فوت مادر بزرگم همه تو ماتم بودن واقعا لازم داشتن...

نکته جالب اینه که اون خالم که2دی زایمان کرده دیر تر باردار شده و زودتر زایمان کرده و این هم خودش سوژه خنده ای بود برای ما😂😂😂

 پسرخاله جانم یکم بی اعصابه...اعصاب مصاب نداره😂

اقا ابالفضل دیر اوده اضافی هم مونده ولی انگار طلبکاره😂

قشنگ معلومه عصبانیه ازاینکه از جای گرم و نرمش اومده بیرون😂