توی این چندسالی که از خدا عمر گرفتم خیییلی جاها رو توی ایران رفتم

بعد ار هررفتن و برگشتن هم گفتم نچ اصفهان یه چیییز دیگریه...

بنظرم قشنگتراز اصفهان نیست..

شاید گاهی وقت ها بگم که چرااینجا هیچی نداره واسه تفریح که برای من جدید باشه،اما بعد از اینکه میرم یه قدمی توی خیابون میزنم نظرم عوض میشه😂

یکی از افتخاراتم اینه که زادگاه من اصفهانه💙😊