یه شب خوب با یکی‌ ازدوستام وقتی یهویی تصمیم میگیریم بریم بیرون.

اونم جلفا اونم کلیسااا ...اونم موقع کریسمس...

عالی بود.

واقعا جلفا جاییه که وقتی توش قدم میزنی همه چیز فراموشت میشه و لذت واقعی رو احساس میکنی...

عاااالی بود...