شاید تا همین چندماه پیش بود که متنفربودم ازاینکه بخوام ازایران برم

درست زمانی که خانواده بفکرتحقیق راجب مهاجرت افتاده بودن من بشدت مخالفت کردم...

اما الان متنفرم از موندن اینجا و ادامه دادن بااین وضعیت مزخرف و خیانت هایی که دارن بهمون میکنند...

منی که بهش فکر نمیکردم الان دارم شدیدا بهش فکر میکنم...

حتی میخوام جز شروطم باشه برای خاستگارام...

الان فقط یه زندگی آروم و شاد و دوستانه میخوام،جایی که ادمای بیچاره یا نتوان نباشن که دیدنشون قلبمو به درد بیاره...

خدایا خودت اوضاع هممونو درست کن....