اوضاع اونقدری وخیم شده که من ماهی۴۰تومن دارم نت میخورم و ولم توی مجازی

خیلی زشته که نمیتونم خودمو از نت جدا کنم

واقعا جای تاسف داره..