خیلی وقته که دیگه لای کتابامو باز نکردم.

کل زندگیم شده گوشی و خواب و خوراک..این وسطام خدا حلال کنه کلاسام که اکثرشونو میرم و بعضیاشونو نمیرم.

اعصابم خورده،این همه بطالت و کسالت داره حالمو بهم میزنه

ارزوهام و رویاهامو گم کردم

اصلا نمیدونم این چم شده

این چه وضع زندگیه

شبا تا دیروقت بیدار و روزام به زور از خواب بلند میشم

از خودم خسته ام

کلافه ام

نمیدونم چیکار کنم

خدایا خودت یکاری کن