واقعا بعضیا خیلی قوی ان

خیلی زیاااد

مشکلات زیاد میشه

اونام زورشونوبیشتر میکنن

براشون نه و نشد معنا نداره و تا ته خط میرن بی وقفه

میشکنن اما نمیشینن،متلاشی نمیشن،نابود نمیشن

اینا همون ثمرات معجزه قویسازی خوده

پ.ن:بنظرم باید از یه جایی این ماتم و حس غریب و حال بهم زنو تموم کنم و شروع کنم،راه بلندی در پیش دارم،اینهمه ترس و استرس واقعا کشندست برام..