بنظرم ادم باید ادمای منفی دورشو حذف کنه
هرچند عزیز باشن و مهم...
برام سخته حذف یه سریا اما میخوام تمام تلاشمو بکنم
چون وقتایی که حالم خوبه دقیقاهمین منفیا حالمو خراب میکنن...
خدایا خودت حلش کن برام...