آخه یکی نیست بگه احمق بجای این ادا اصول های بچگانه بچسب به زندگیت و مشکلاتت و سعی کن اونارو حل کنی ، نه اینکه خودتو اینقدر درگیر مسائل بی ارزش و‌کلیشه ای کنی....

بابااا یکم‌ادم باشین توروخداااا