ای کاش میشد گاهی وقتا کاراایی ک عقل و منطق رد میکنه رو انجام بدیم

بعضی از آدما واقعا لیاقت عقل و منطق خرج کردن ندارن 

باید کاری کنی باهاشون که حسابی تو ذهنشون بمونه

خیلی سخته تحمل کردن و هیچی نگفتن

تحمل کردن خیانت و دسیسه یه نفر 

فقط بخاطر اینکه عقلت نمیذاره بزنی فکشو بیاری پایین😐