بعضی از روزهام هستن که با آرامش خاصی شروع میشن و ادامه پیدا میکنن 

یه حال خوب یه حس ناب

شایدم غیر قابل وصف

بعضی وقتام این روزا خبرای خوب دارن

ازون خبرا که منتظر شنیدنشی هر لحظه

کاش این روزامون زیاد تر از روزای بد یا حتی روزای عادیمون باشن