🌟نـــامـــیـــرا🌟

🔮گاه نوشت های نامیرا🔮

🌟نـــامـــیـــرا🌟

🔮گاه نوشت های نامیرا🔮

🌟نـــامـــیـــرا🌟

مایوس نباش
من امیدم را در یاس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم
خاکستر میشدم
گر گرفتم ...
.

#احمدشاملو

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۱۰/۰۷
  190
 • ۹۵/۱۰/۰۱
  196
 • ۹۵/۱۰/۰۲
  195
 • ۹۵/۱۰/۱۷
  180
 • ۹۵/۱۰/۱۹
  178
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۱۰/۰۷
  190
 • ۹۵/۱۰/۰۹
  188
 • ۹۵/۰۹/۳۰
  197
 • ۹۵/۱۰/۲۲
  175
 • ۹۵/۱۰/۰۸
  189
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۱۰/۰۲
  195
 • ۹۵/۱۰/۰۱
  196
 • ۹۵/۱۰/۱۵
  182
 • ۹۵/۰۹/۲۸
  199
 • ۹۵/۱۰/۱۳
  184
آخرین نظرات
 • ۱۶ فروردين ۹۶، ۰۱:۱۶ - قالب بلاگ رضا
  :)

209

و اما امروز.... 

اتفاق بسیااار افتاد

ادم های بسیااارشناختم درسختی

حرف زیاده اما خواب امون نمیده که بگم فرداصبح مفصل میگم

روزشمارموبازم ادامه میدم چون یکی ازدوستان عزیزبلاگردرست وقتی که خیلی ناراحت بودم کمی ارومم کردنو خاستن ادامه بدم...ادامه میدم هیچ چیزی نمیتونه منحرفم کنه ازمسیرم دوست عزیزم....

خدایاشکرت چه خوب و چه بد گذشت شایدممکن بوداتفاق بدتری بیوفته خیلی بدترازاینی که امروزافتاد...اللهی شکرت...خدایاخیلی مرسی


 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌
بعضی جاها
بعضی وقتا
وسط یه هیاهوی بزرگ
وسط یه مشکل خیلی بزرگ که یهویی پیش اومده
میتونه واسه ی مدتی هرچندکوتاه
ذهنتوخالی ازپرشدهدهای گذشته کنه
میتونه چنان سکوت و آرامشی بهت بده که گاهی حس میکنی اصن اتفاقی نیوفتاده و قبلش همه چیز خوب بوده و قرارم نیست یه اتفاق بدتروبزرگتربیوفته...
بعضی جاها
بعضی وقتا
ازبعضی فکرا میکشتت بیرون
مثل کشیدن تن بی جون یه ادم زیر آوار زلزله....
پ.ن1:امروززلزله شد ...خداروشکرآخرش خوب ختم شد...
خدایاشکرت
پ.ن2:امروزبه قدری سخت بود و من سرگردون شدم و بابغض توی خیابوناراه میرفتم که اصلادلم نمیخادحتی یه ثانیه هم به اون وضعیت برگردم...
پ.ن3:وسط اون هیاهوفقط راه میرفتم و میگفتم خدایاشرت..نمیدونم چرافقط این به زبونم میومد...
خدایاشکرت که هواموداشتی خدایاخیلی مرسی:)

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌

امروزبرای دومین باربعدازسه سال دلم شکست...من آدمیم که شایدناراحت بشم ازکسی امااصلامتنفرنمیشم و قهرنمیکنم و ازش دل نمیکنم..خیلی کم پیش میاددلم بشکنه خیلی کم پیش میاداونقدردلم ضعیف بشه که خوردبشه....

اما....

امروزصبح بازیه نفردلموشکست..بعضیابه ظاهرفامیلن اماازصدتاغریبه بدترن ..زندگیمونوقضاوت میکنند و حکم میدن و مجازات میکنندوهرچی که میدونن میگن..چیزایی که ممکنه دلوبشکنه...سه سال پیش یه نفرکمرباباموشکست و منومامانموخواهرم سرگردون و متعجب مونده بودیم...به ناحق باباموخوردکرداونم جلوی خانوادش،جلوی کسایی که زیردستش بودن...جوری بودکه من برای اولین باراحساس کردم دلم شکسته..زبونم به نفرین بازنشداماهروقت تنهامیشم یابارون میباره یایادقدیمامیکنم اشک ازچشمام سرازیرمیشه و فقط میگم خدایااین حق مانبودکه اینجوری با بابام رفتارشد....دیشب هم شوهرعمه بی فرهنگ و بی شعورم بامامانوبابام صحبت داشتن که آخرش به بحث و دعواکشیده شده...وحرفایی زده که مطمئنم دل مامانم شکسته...سه سال پیش بابام بوداماحالامامانم...کاش من اونجابودم و جوابشومیدادم..کاش.....

این کاش ها داره روحوجونمومیخوره ..عین خوره که چرانبودم و بهش نگفتم تویی که غرق کثافتی نمیخادبقیه روارشادکنی و بگی چین و کین و چیکارمیکنند...دلم میخاست اونجامیبودمونیگفتم بدبخت بروبه حال خودت فکرکن که هیچ کس ادم حسابت نمیکنه و تف هم بهت نمیندازه بیچاره..کاش بودمومیگفتم که توهمیشه به دیوانه بودن معروف بودی و هستی نمیخوادنظرات جلبک زدتوبه رخ مابکشی...کاش....

دارم دیونه میشم ..... حالادارم میفهمم چرادوسال پیش منوپسرش نتونستیم باهم کناربیایم وگرنه من الان عروس این مردبی فرهنگ شده بودم و خودم لعنت میکردم و ممکن بوددعواوجنگ هایی بین منواون مردک پیش بیادکه تهش به طلاق ختم بشه...واقعاحکمتای خدااصلابرای ماقابل درک نیست..خدامیدونه من هییچوقت نمیتونم زیردست بودنوتحمل کنم خدایاشکرت...امادلم شکست بدم شکست..چون دل من بسته به دل مامان بابامه و اوناخوردشدن و منم خوردشدم...خدایابرای اولین بارتوزندگیم میخام بهت بگم نمیگذرم ازش..برای اولین بارمتنفرشدموبدم اومد...

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌

ایستگاه_شهادت ؛

ﺁﻣـــﺎﺭ ﮐــﻠﯽ ﺷــﻬﺪﺍﯼ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ

💥 ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۱۳۲۵۵ ﻧﻔــﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ؛

ــ ۱۵۵۰۸۱ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ،

ــ ۱۶۱۵۴ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺣﻤﻼﺕ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ،

ــ ۱۱۸۱۴ ﻧﻔﺮ ﺩﺭﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

ــ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ۹۸۸۹ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ــ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۱۵۵۲۵۹ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮﺩ،

ــ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۵۵۹۹۶ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ،

ــ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۷۰۵۴ ﻧﻔﺮ ۱۴ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ،

ــ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۶۵۵۷۵ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻦ ۱۵ ﺗﺎ ۱۹ ﺳﺎﻟﻪ،

ــ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۸۷۱۰۶ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻦ ۲۰ ﺗﺎ ۲۳ ﺳﺎﻟﻪ،

ــ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۲۷۰۳ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻦ ۲۴ ﺗﺎ ۲۹ ﺳﺎﻟﻪ،

ــ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۳۰۸۱۷ ﻧﻔﺮ ۳۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ

ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﮐــﺎﺩﺭ: ۲۳۱۹۹ ﻧﻔﺮ

ﺳﺮﺑﺎﺯ: ۱۶۷۳۸ ﻧﻔﺮ

ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﮐــﺎﺩﺭ: ۹۰۸۹ ﻧﻔﺮ

ﺳﺮﺑﺎﺯ: ۳۶۹۶۵ ﻧﻔﺮ

ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﮐــﺎﺩﺭ: ۲۹۲۶ ﻧﻔﺮ

ﺳﺮﺑﺎﺯ: ۵۶۷۲ ﻧﻔﺮ

ﺷﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ: ۳۱۶۷۴ ﻧﻔﺮ

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ: ۳۲۲۷۵ ﻧﻔﺮ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ: ۲۶۰۸ ﻧﻔﺮ

ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ: ۲۷۴۲ ﻧﻔﺮ

ﺑﯿﮑﺎﺭ: ۶۱۲۸ ﻧﻔﺮ

ﺩﻭﻟﺘﯽ : ۲۶۲۹۳ ﻧﻔﺮ

ﺑﺴﯿﺞ ﻭﯾﮋﻩ: ۲۳۲۹ ﻧﻔﺮ

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ : ۳۱۳۶ ﻧﻔﺮ

ﮐﻮﺩﮎ : ۲۹۰۶ ﻧﻔﺮ

ﻏﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ: ۴۵۶۴ ﻧﻔﺮ

ﺟﻤـــﻊ ﮐــﻞ : ۲۱۳۲۵۵ ﻧــﻔﺮ ...


🌹ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۱/ ۶ / ۱۳۵۹ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ ۱۲ ﻟﺸﮕﺮ ﺯﺭﻫﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻩ، ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻭ ۳۶ ﺗﯿﭗ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ۳ ﻣﺤﻮﺭ

‏( ﺟﻨﻮﺑﯽ؛ ﻣﯿﺎﻧﯽ؛ ﺷﻤﺎﻟﯽ‏) ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .


ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ

ــ ۵۴۰۰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﻧﮓ،

ــ ۴۰۰ ﻗﺒﻀﻪ ﺗﻮﭖ ﺿﺪﻫﻮﺍﺋﯽ،

ــ ۳۶۶ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ،

ــ ۴۰۰ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ،

ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ :

ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻭﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ

ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ‏( ۵ /۱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ، ۲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ

ﺍﺳﺖ ‏)

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ۸ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ

ــ ۱۹ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ،

ــ ۱۹ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ،

ــ ۱۲۵ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﮐﻮﭼﮏ،

ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۲۸۸۷ ﺭﻭﺯ ‏( ۹۶ ﻣﺎﻩ‏) ﻭ ۸ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪﻩ

ﺍﺳﺖ .

ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ :

ﺩﺭﻃﻮﻝ ﻧﺒﺮﺩ ۸ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ۱۰۰۰ ﺭﻭﺯ ﻧﺒﺮﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ۸ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ:

ــ ۲۱۳ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﯿﺪ ،

ــ ۱۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ،

ــ ۳۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺠﺮﻭﺡ ،

ــ ۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺁﺯﺍﺩﻩ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ :

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۷۲۳۶۳ ﻧﻔﺮ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺍﺳﯿﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ

۳۹۵۱۴۸ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۳۶۶ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻭ ۹۰ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖ .

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ﺩﺭﻃﻮﻝ ۸ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ:

ــ ۷ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺭﻣﺰ ﯾﺎ ﺍﻟﻠﻪ

ــ ۱۳ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻣﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ

ــ ۷ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﻧﺎﻡ ﻋﻠﯽ

ــ ۱۳ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺯﻫﺮﺍ

ــ ۱۱ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ

ــ ﻭ ۸ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻣﺰ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ۸ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ:

ــ ۴۵۰۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ

ــ ۲۰۰۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ

ــ ۳۰۰۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﯽ

ــ ۲۰۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺭﺿﺎ

ــ ۱۳۰۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ

ــ ۵۴۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﻋﺒﺎﺱ

ــ ۴۵۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺍﮐﺒﺮ

ــ ۳۵۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻐﺮ

ــ ۲۳۰۰ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﺳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ

ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﻣﻄﻬﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ...

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ :

ﺍﺯ ۲۱۳ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﯿﺪ؛

۱۷۱۲۳۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺩﺭﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ،

۱۶۸۷۰ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﺛﺮ ﺣﻤﻼﺕ ﻫﻮﺍﺋﯽ ﻭ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ

ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:

ــ ۴۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺪﺍ ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ۱۶ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ

ــ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ۲۱ ﺗﺎ ۲۶ ﺳﺎﻝ

ــ ۸ ﺩﺭﺻﺪ ۲۶ ﺗﺎ ۳۰ ﺳﺎﻝ

ــ ۱۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﯼ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ...


ﺷـــﺎﺩﯼ ﺭﻭﺣﺸــــﺎﻥ ﺻﻠــــﻮﺍﺕ ...


پی نوشت:چندماهیه که نرفتم گلستان شهدا دلم براشون خیلی تنگ شده کاش برم ،این روزا خیلی دلم براشونرپرمیکشه..گلستان شهدا برام آرامش خاصی داره....

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌

بسم الله_

◀میگویند #کوروش برده داری را برانداخت!!!

اما...

ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ #علی_علیه_السلام ﺑﺎ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺟﺰﺍﻣﯿﺎﻥﻭ … ﻫﻢ ﻏﺬﺍ می شد ﻭ ﺣﺘﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷت.

.

◀ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ!!!

ﺍﻣﺎ...

ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ #ﻧﻬﺞ_ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﯼ ﻋﻠﯽ ‏علیه السلام ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ #ﻣﻨﺸﻮﺭ_ﺣﻘﻮﻕ_ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ.

.

◀میگویند کوروش خوش زبان بود!!!

اما...

نمیگویند فصاحت و بلاغت کلام #امیرالمومنین  دانشمندان را انگشت بر دهان کرد!!

.

◀ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ!!!

ﺍﻣﺎ...

ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﯽ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟

ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺍﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

.

◀میگویند کوروش شجاع بود!!!

اما....

نمیگویند علی برای احیای دین هشتاد ضربه شمشیر بجان خرید و قوی ترین مبارزان را به خاک ذلت کشاند.

.

◀ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩ!!!

ﺍﻣﺎ....

ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ #ﺑﯿﺖ_ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ #ﻋﺪﺍﻟﺖ_ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ عقیل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ.


◀آری ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺩ …


من به از #نسل_سلمان_فارسی بودنم افتخار میکنم

من وقتی زمین میخورم دست به زانویم میگیرم و میگویم یا علی....

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌

210

روزشمار211

امروزم یکمی شلوغ بود...

اولش که خب طبق معمول از5ونیم صبح شروع شدوتا10ادامه پیداکردتااینکه مشغول کارای خونه شدموبیرون رفتمواین حرفا تااینکه روزم تمام شد..سعی کردم برنامموبرسونم اما2ساعت کم اومدالبته اشکالی نداره خداروشکرکه همینم پیش رفت و عمری داشتم تاامروزموبه اتمام برسونم...خوب بود احساس کردم انرژی بیشتری داشتم بعدازبیرون رفتنم...کاش هرروزیه بهونه پیداکنم واسه بیرون رفتن امانیست...مامانم دیگه گاهی میگه تومیپوسی اخرش توخونه...ورزش برام لازمه امااصلاانجامش نمیدم وهمش نشستم توخونه ودرس میخونم....تفریحم فقط دیدن فیلمه اونم همش2ساعت...کتابم دوست دارم بخونم امافرصتش پیش نمیاد...بنظرتون چیکارکنم که بهونه واسه بیرون رفتن داشته باشم برای خودم؟؟؟؟؟

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌

خواهرگرامی بنده دستور پلوماهی اونم باماهی سرخ کرده وکبابی داده اند..حالامنم کللللی کارودرسوزندگی ریخته روسرم..حیف که مامانم اینانیستن ومجبورم باهاش کناربیام وگرنه .......

تازه بایدمدرسشم برم ابجی گلم دعواکرده میخام برم مدرسشون ببینم چخبربودع..کلی بش گفتم دعوانکن باکسی اما بازم کارخودشومیکنه..فک کنم به اجی بزرگش رفته😊

البته بین خودمون باشه هااینکه هرکی حرف نامربوط بش بزنه بکوبه دهنشوخیلی دوست دارم..کلابایدطرف مقابلوادب کرد...البته دوستش باش بدحرف زده بود اجی منم زده بود صاف تودهنش...منم تازه امروزمیخام برم برای دوستش تامنم بکوبم دهنش البته غیرفیزیکی😊

واقعاگاهی متعجب میشم که چراوالدین برای تربیت بچهاشون هیچ احترامی قائل نمیشن..که اون بچه بیادتوجامعه وناهنجاریاشوسرمردم خالی کنه دلم برای اون بچه میسوزه که چه آینده ای داره انتظارشومیکشه...بنظرم قبل ازبدنیااوردن بچه بایدبه فکرتربیتش بود..اگرنمیتونن درست تربیت کنندخب نیارن...چه ظلمی به خودشونونعمت خدامیکنند....

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌

معنای واژه ها در ایران باستان:

مرد از مُردن است .زیرا زایندگی ندارد .مرگ نیز با مرد هم ریشه است.

زَن از زادن است و زِندگی نیز از زن است .

دُختر از ریشه « دوغ » است که در میان مردمان آریایی به معنی« شیر « بوده و ریشه واژه‌ی دختر « دوغ دَر » بوده به معنی « شیر دوش » زیرا در جامعه کهن ایران باستان کار اصلی او شیر دوشیدن بود . 

به daughter در انگلیسی توجه کنید. واژه daughter نیز همین دختر است gh در انگلیس کهن تلفظی مانند تلفظ آلمانی آن داشته و « خ » گفته می شده. در اوستا این واژه به صورت دوغْــذَر doogh thar و در پهلوی دوخت آمده است.

دوغ‌در در اثر فرسایش کلمه به دختر تبدیل شد.

اما پسر ، « پوسْتْ دَر » بوده . کار کندن پوست جانوران بر عهده پسران بود و آنان چنین نامیده شدند.

پوست در، به پسر تبدیل شده است .در پارسی باستان puthar پوثرَ و در پهلوی پوسَـر و پوهر و در هند باستان پسورَ است

در بسیاری از گویشهای کردی از جمله کردی فهلوی ( فَیلی ) هنوز پسوند « دَر » به کار می رود . مانند « نان دَر » که به معنی « کسی است که وظیفه‌ی غذا دادن به خانواده و اطرافیانش را بر عهده دارد .»

حرف « پـِ » در « پدر » از پاییدن است . پدر یعنی پاینده کسی که می‌پاید . کسی که مراقب خانواده‌اش است و آنان را می‌پاید .پدر در اصل پایدر یا پادر بوده است. جالب است که تلفظ « فادر » در انگلیسی بیشتر به « پادَر » شبیه است تا تلفظ «پدر» !

خواهر ( خواهَر ) از ریشه «خواه » است یعنی آنکه خواهان خانواده و آسایش آن است. خواه + ــَر یا ــار . در اوستا خواهر به صورت خْـوَنگْهَر آمده است . 

بَرادر نیز در اصل بَرا + در است . یعنی کسی که برای ما کار انجام می‌دهد. یعنی کار انجام‌دهنده برای ما و برای آسایش ما.


« مادر » یعنی « پدید آورنده‌ی ما » .

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌

من جدیدا به کتاب خوندن علاقمندشدم..وقت بیرون رفتن ندارم ولی دانلودمیکنم وسعی میکنم بگنجونم توبرنامم که کتاب بخونم...دوست نزدیکم اهل کتاب بودومیخوندمنم نگاش میکردمونمیخوندم اما حالاکه من اهلش شدم اون مدتیه وقتشونداره..کلابه این میگن تفاهم😂😂😂

اگرکتاب قشنگ میشناسیدبگید....چیزی که ارزش وقت گذاشتنوداشته باشه..موتوشکرم😊

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌

211

روزشمار211

امروزم هم خوب بود هم یکم ناراحت کننده..اولش با بی آبی شروع شدوآخرش هم باپرآبی وباران تموم شد..خدایاقربونت برم که هرلحظه زندگیمونو یه جوری رقم میزنی...کلابه این نتیجه رسیدم که زندگی ماهم همینجوره ممکنه اولش بدشروع بشه اماقطعابعدازهربدی خوبی هست مثل بودن جهنم درکناربهشت..مثل بودن خوب و بد مثل بودن آره ونه...همه چیزبایددرست سرجاش باشه تازندگی زندگی بشه..زندگی قانونای خودشوداره و ماباقانون شکنیامون خودمونوبه مجازات حبس یااعدام خودمون توزندگی محکوم میکنیم وگرنه همه چیزدرسته چون خالقش ازمبدا درسته اون ماییم که نادرستیم..البته نادرستم نیستیماچون خالقمون همون خالق درسته..گاهی نفس اماره..........

بیخیالش مهم اینه که مطمئن باشیم به راست بودن همه چیز بقیش دیگه درست میشه خودبه خود..مثل اطمینان امروزم به اینکه بالاخره اب وصل میشه...اگریه نفراین اطمینانونداشته باشه خودشوتوکویرزندگیش دفن میکنه.. ..کلامطئنم هررچی که بشه صلاح خداست و من فقط بایدبگم چشم...ینی وظیفه هممون چشم و اطاعت خداست...خدایااشکرت ..خدایاخیلی مرسی

 • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌