🌹نـــامـــیـــرا🌹

درانتظار220امین روز

211

 • ۲۲:۳۵

روزشمار211

امروزم هم خوب بود هم یکم ناراحت کننده..اولش با بی آبی شروع شدوآخرش هم باپرآبی وباران تموم شد..خدایاقربونت برم که هرلحظه زندگیمونو یه جوری رقم میزنی...کلابه این نتیجه رسیدم که زندگی ماهم همینجوره ممکنه اولش بدشروع بشه اماقطعابعدازهربدی خوبی هست مثل بودن جهنم درکناربهشت..مثل بودن خوب و بد مثل بودن آره ونه...همه چیزبایددرست سرجاش باشه تازندگی زندگی بشه..زندگی قانونای خودشوداره و ماباقانون شکنیامون خودمونوبه مجازات حبس یااعدام خودمون توزندگی محکوم میکنیم وگرنه همه چیزدرسته چون خالقش ازمبدا درسته اون ماییم که نادرستیم..البته نادرستم نیستیماچون خالقمون همون خالق درسته..گاهی نفس اماره..........

بیخیالش مهم اینه که مطمئن باشیم به راست بودن همه چیز بقیش دیگه درست میشه خودبه خود..مثل اطمینان امروزم به اینکه بالاخره اب وصل میشه...اگریه نفراین اطمینانونداشته باشه خودشوتوکویرزندگیش دفن میکنه.. ..کلامطئنم هررچی که بشه صلاح خداست و من فقط بایدبگم چشم...ینی وظیفه هممون چشم و اطاعت خداست...خدایااشکرت ..خدایاخیلی مرسی

 • ۸

دومین باران

 • ۲۰:۰۰

امروز دم اذان مغرب بارون زداونم چه بارونی..رعدوبرقم داشت خیلی سعی کردم صداشوضبط کنم اماواضح نشد..گمونم وسطاش برف هم بارید..بقول یکی ازدوستان بلاگر"بغض آسمان شکست"

من خوشحال سریع ازتوی اتاقم خودموبه حیاط رسوندم و به آسمون خیره شدم..واقعانمیدونستم چی بگم..بجزشکر چیزی ازدهنم بیرون نمیومد...واقعاهم جای شکرداشت که خدا دوباره ماروموردرحمت قرارداده...خدایاشکرت

 • ۱۳

معضل امروز😐

 • ۱۲:۴۴

امروزیهوآب قطع شده وماتاهمین ساعتودقیقه و ثانیه دربی آبی به سرمیبریم وقتیم زنگ میزنیم میگه لوله ترکیده درست میشه یاتلفن گویامیگه زاینده رودسیلابیه و ازظرفیت اداره اب بالاترع و بایدصبرکنید...😐😐😐😐

واقعامن چی بگم به اینااااا....ازصبح تاحالااعصاب هممون خورده😕

احساس انسان های اولیه رودارم

پ.ن:یک شبودوروزه که مامانوبابام رفتن سفروهنوزنیومدن وخونه ماهمچنان مجردی می باشد....😑😑😑

 • ۲۲

سوال فنی..

 • ۲۱:۴۰

میخام ادرس وبلاگموعوض کنم بنظرتون چیزی میشه؟

ینی اونایی که دنبال میکنم واونایی ک دنبالم میکنن چیزی میشن؟

 • ۳۳

212

 • ۲۱:۰۵

امروزخوب بودفقط اخرش من سرم دردگرفت ونتونستم درست پیش برم...حالام دردمیکنه ..قرصم خوردم نمیدونم چمه😐

خدااین ای فیلمولعنت کنه که دوتافیلم موردعلاقه منوداره میذاره و من نمیتونم ازشون بگذرم..من اصلااهل تی وی نیستم امانمیدونم چراحالاکه وقتش نیس علاقمندشدم به تی وی😐

همینم بازخداروشکردرحدم کافیه...همه چیزخوبه و گله ایم نیست..توکل به خودش...خدایاشکرت..خدایاخیلی مرسی

 • ۱۵

213

 • ۲۲:۳۵
واما امروز.... خواب موندم:| راستش دیشب تاساعت1وایناسرگرم چت بادوستم بودم که یهوبه خودم اومدم و فهمیدم که وای ساعت 1شده ومن هنوزبیدارم...خب خواب موندن امروزصبحم کاملااامنطقی بود😑...اینابه کنار... اینکه همش کسل بودمودلم میخاست بخابم کلافم کرده بود...خیلی خوابم میومد...تایم های استراحتم اکثرابه خواب گذشت..من واقعابه جمله"سحرخیزباش تاکامرواشوی"ایمان اوردم😐 برنامم فیکس پیش نرفت اماهمونم خداروشکرکه نفسی بهم دادکه بتونم امروزمم تموم کنم... اما راجب خودم.... این روزها ینی ازهفته دوم مهربه بعد آرامش عجیبی پیداکردم که برعکس همیشه حس میکنم همیشگیه و احساس میکنم زندگی داره خوب پیش میره باهمه خوبی هاوبدیاش..انگاری دارم خودموبرای یه عالمه اتفاقات خوب و بد مختلف اماده میکنم و بی صبرانه منتظرم...حس ارامش خاص..حس اعتمادمطلق به خدا..حس شنیدن صدای خداازته قلب...خلاصه اینکه خیلی ارومم برعکس شرایط فعلی و بیرونی زندگیم...درونم ارومه...همینم برام کفایت میکنه..♡☆الابذکرالله تطمئن القلوب☆♡ خدایاشکرت بابت این این آرامشی که الان دارم وخدایاشکرت بابت همه چیز...چه خوب چه بدشکر...مطمئنم این شرایط حکمتی توشه که میخای بنده های سوسولی مثل منو آب دیده کنی برای بزرگ بودن ومواجه شدن بااتفاقای بزرگ...میخای آمادم کنی برای زندگی درست و باتقوا....خدایاشکرت بابت این لطفی که بهم کردی....خداخیلی مرسی...

 • ۱۵

214

 • ۰۰:۲۹

امروزم مثل همیشه عالی بودومن راضی بودم امایه اتفاقیوافتادکه باعث شدم دلم بشکنه...چقدرراحت مردم به بقیه توهین میکننوابروشونومیبرن...من واقعادلم شکست و ناراحت شدم..بعضیامکه میرن اسم حاحی روشونه اماازشیطان بدترن...خدایاشکرت که ازتباراین شیطان صفتانیستم...انرژی و امیدزیادی دارم وامیدوارم همیشگی باشه ووازخدامیخام این انرژی همیشه برام بمونه و پرورشش بده...خدایاشکرت که هستی و این احساس های نابوتوی قلبم میذاری...خداشکرت بابت همه چیز...خدایاخیلی مرسی...

 • ۱۴

215

 • ۲۱:۵۳

امروزعالی بودچون سه تااتفاق افتاد...

1_مهمون داشتیم که یه پسربچه1ونیم ساله دارن که من فوق العاده عاشقشم و بادیدنش انرژی میگیرم...

2_بارون اومداونم چه بارونی...تندوعالی منم رفتم زیربارون وخییییس شدم و فیض بردم ازاین رحمت اللهی و کلی دعاکردم....

3_من بالاخره تصمیموگرفتم و هدفمومشخص کردم وتصمیم دارم براش بجنگم ..خداهم کمکم میکنه ومیدونم موفق میشم حتما..

درآخرهم بایدبگم خدایاشکرت واسه اومدن امیرعلیم(پسربچه1ونیم ساله)وبخاطربارونی که اومدوبخاطرهدفی که به زندگیم دادی و بخاطراینکه مثل همیشه درهرحالوشرایطی کنارم هستی و تنهام نذاشتی و نمیذاری و نخواهی گذاشت..خدایامن عاشقتم و شکر میکنم توروبخاطرهمه چیز..خدایاخیلی مرسی

 • ۱۵

منطق

 • ۲۳:۴۸

این روزاتنهاچیزی که درکسی نیست یااگرم هست خیلی کمه منطق هست...خیلی سخته منطق داشتن...اینکه بتونی بااتفافات زندگی یاادمای زندگیت منطقی برخوردکنی و عکس العمل رفتارای خودتومنطقی بپذیری...من خودم اعتراف میکنم تاچندوقت پیش چیزی بنام منطق توی وجودم نبود...امایهویی شرلیط باعث شدبزرگ بشم ،اتفاقاتی توی زندگیم افتادومنوتکون دادو بزرگم کرد...من تاهمین چندماه پیش اونقدربچه بودموهمه چیزوبه بازی میگرفتم که وقتی الان بهش فکرمیکنم خندم میگیره...اگرمن منطق الانموشیش ماه پیش داشتم قطعاالان اوضاع هممون بهتربود...اگرمثبت اندیشی الانمواون موقع داشتم شرایط اینی که الان هست نمیشد...اماخب به هرحال اتفاقیه که افتاده ودیگه زمان قابل برگشت نیست...امابه هرحال سعی کنیدبامنطقتون زندگی کنیدهرچقدرکه دردناک باشه گاهی براتون،اماارزششوداره...منطق خوبه،اینکه بتونیدباواقعیت هاکناربیایدخیلی بهتره تااینکه باهاش بجنگیدونپذیریدش...منطق دیدهرفردونسبت به زندگی بازترمیکنه ادم عاقل ترمیشه...من وقتی منطقی به خودم فکرمیکنم میبینم چه ادم بداخلاقیم...اخلاقایی دارم که هرکسیومیتونه ازم برنجونه شایدخودم نفهمم اما ممکنه اتفاق بیوفته...بامنطقم سعی میکنم بدیاموبپذیرموباهاشون مبارزه کنموحلشون کنم ولی خیلی سخته بعضی اخلاقاخونی و ارثیه ومقابله باهاشون خیییلی سخته که متاسفانه ازاین اخلاقای ارثی یکی ازبدتریناش نسیب من شده..خدایاکمکمون کن منطقمونوزنده کنیم...خدایاشکرت بازم ممنون که همه جوره هوامونوداری باهربدی وخوبی باهامونی..اللهی شکرکه هستی....

 • ۱۴

216

 • ۲۲:۳۵

امروزخوب بودشکرخدا..اتفاق خاصی نیوفتاد....مثل بقیه روزام بودومنم مثل همیشه شاکرخداوراضی ازوضع موجود...خلاصه اینکه گرچه اوضاع بروفق مرادنیست امابازم جای شکرش باقیه و من بیش ازپیش تلاشموبرای داشتن آینده خوب میکنم تاراضی باشم ازخودم...خب هیچوقت زندگی عالی نیست زندگی باخوبوبداش میشه زندگی وگرنه اگرهمش خوب بود یاهمش بدبوددیگه بهشتوجهنم خدامعنایی نداشت..معادیم نبود...به هرحال شکرخدا...شایدیه مدت کمترپست بذارم و فقط روزشماربزنم...ولی شماهاآپ کنیدچندروزه ساکتین...اللهی شکرت..راضیم به رضات...

 • ۱۵
۱ ۲ ۳ . . . ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱
Designed By Erfan Powered by Bayan