یه وب دارم تو بلاگفا کاش میشد انتقالش داد بیان.

بنظرتون میشه؟

پستام اونجا قدیمی تره و راحت تر نوشتم.کاش میشد